Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim:
• Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
• Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres epuap@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
• Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim ul. Oskara Lange 44 na następujących nośnikach danych:
a) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim
• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
• Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) ODS, ODT
c) XLS
d) CSV
e) TXT
f) JPG
g) PDF
h) ZIP
• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Tomaszów Maz
Osoba udostępniająca informację:
KPP Tomaszów Maz
do góry