Przyjmowanie skarg i wniosków

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

ART.225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia, zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".
J. Borkowski, w:Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

 

Komedandant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim

lub jego zastępcy

przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 17:00

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,

jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
telefon: 0 -22 55 17 760, 0 – 22 55 17 811
centrala: 0 – 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku ( dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax ( + 48 ) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon ( + 48 ) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach ( dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 -032 Katowice
telefon ( + 48 32 ) 72 86 800
fax ( + 48 32 ) 72 86 823
przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 – 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu ( dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 – 056 Wrocław
sekretariat ( + 48 ) 71 34 69 115
fax ( + 48 ) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon ( + 48 ) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 – 15.00
środa w godz. 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny
http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 19.10.2009
Data modyfikacji 27.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry